Co to jest EORI

Co to jest EORI

Numer EORI to numer stosowany do celów identyfikacji podmiotów gospodarczych w kontaktach z organami celno-skarbowymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Każdy importer oraz eksporter który prowadzi wymianę z krajami poza unijnymi ma obowiązek posługiwać się numerem EORI. Ustawa obiowiązuje od 01 lipca 2009. Numer EORI to skrót od angielskich słów Economic Operators Registration and Identyfication. Numer ten jest przyznawany jednorazowo i jest niepowtarzalny dla całego terytorium EU. Od sierpnia 2015 roku nie można już składać papierowych wniosków w oddziałach celnych o nadanie numeru EORI a wyłącznie poprzez portal PUESC. Aktualnie EORI swoją podstawę prawną posiada w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (UKC).

Jak możemy Ci pomóc ?